Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Ονοματεπώνυμο Θέση Τμήμα
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Πρόεδρος xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Αντιπρόεδρος xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Γραμματέας xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ταμίας xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Μέλος xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Μέλος xxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Μέλος xxx