ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΧΟΡΩΔΙΑΣ VOX VENUS